Bij Biaflex.nl nemen we jouw privacy zeer serieus. Dit Privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

1. Verzamelde Gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Transactiegegevens: details over betalingen en aankopen.
 • Technische gegevens: IP-adres, browser type, tijdzone-instellingen, locatiegegevens, etc.
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe je onze website gebruikt.

2. Gebruik van Gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van bestellingen en betalingen.
 • Verbetering van onze producten en diensten.
 • Communicatie met betrekking tot bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.
 • Wettelijke verplichtingen naleven.
 • Beveiliging van onze website en systemen.

3. Delen van Gegevens

Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld:

 • Betaaldienstverleners voor het afhandelen van transacties.
 • Logistieke partners voor het bezorgen van bestellingen.
 • IT-dienstverleners voor het onderhouden en beveiligen van onze systemen.
 • Wettelijke instanties indien vereist door de wet.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de wet.

5. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang.

6. Jouw Rechten

Je hebt het recht om:

 • Toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens.
 • Onjuiste gegevens te laten corrigeren.
 • Gegevens te laten verwijderen of te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, zie ons Cookiebeleid.

8. Contact

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Biaflex.nl
Anthonie Fokkerstraat 61E
3772 MP, Barneveld
Bel ons: 03 42 78 67 37
WhatsApp: 06 84 64 94 31
E-mail: info@biaflex.nl

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en, waar nodig, per e-mail aan je worden medegedeeld.